วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Case Study นโยบายสาธารณะ

ชีวิตสัมพันธ์
"ยามนี้เราจึงมาร้องเพลง เพื่อกล่อมบรรเลงเสียงเพลงจากใจ เมืองนั้นมีความศิวิไล เมื่อมีป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร มีนกกาหากินบินว่อน เนื้อแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกิน คนหากิน สัตว์ก็หากิน เราไม่เบียดเบียนกันและกัน ต้นไม้งาม คนงดงาม งามน้ำใจไหลเป็นสายธาร ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคน มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า" //คาราบาว

ดูข่าวเรื่องช้างและสัตว์ป่าอื่น ๆ ออกมาหาอาหารและบุกรุกในแปลงเกษตรของชาวบ้าน เช่น นาข้าว สวนปาล์ม ไร่อ้อย ไร่สับปะรด ช่วงเก็บเกี่ยวเกษตรกรหลายรายรีบเก็บเกี่ยวก่อนถึงเวลาเพราะเกรงว่าถ้าช้างป่าเข้ามาจะเสียหายมาก บางคนกลางวันเก็บเกี่ยวพืชผลกลางคืนผลัดกันนอนเฝ้า บางรายใช้รั้วไฟฟ้าล้อมรอบแปลงเกษตร หนักกว่านั้นก็สังหารโหดด้วยปืน เช่น กรณีกระทิงถูกยิงด้วยเหตุผลที่มนุษย์บอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตนเองเกรงว่ากระทิงจะเข้ามาทำร้าย

ประเด็นเหล่านี้ ชวนคิดว่าชาวบ้านบุกรุกป่าก่อน? เมื่อไม่มีป่า สัตว์ไม่มีที่อยู่และอาหาร พวกเขาจะไปอยู่ที่ไหน หากินที่ไหน ...การมีประชากรมนุษย์มากเกินไปก็อาจกระทบระบบนิเวศน์ คือ มนุษย์จะแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ บุกรุก และเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นกัน...ประเด็นนี้นักนโยบายและแผน และทุกคนจะแก้ไขอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น