วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปัจจัตตัง = learning by doing

ฟังธรรมที่แสดงโดยหลวงพ่อชา ท่านพูดถึงความรู้ที่รู้ได้ด้วยตนเอง หรือที่ทางธรรมเรียกว่า "ปัจจัตตัง" ว่าพุทธองค์สรรเสริญความรู้ที่บุคคลรู้ได้ด้วยตนเองมากกว่า ความรู้ที่คนอื่นบอกเล่ามา เช่น รสของผลไม้ชนิดนั้น ๆ เป็นอย่างไร หากเราฟัง หรือ อ่านจากที่คนอื่นบอกว่าส้มมีรส เปรี้ยวอมหวาน แตงโมมีรสหวาน มันจะไปมีประโยชน์อะไรเมื่อเราไม่ได้รู้รสของมันจริง ๆ

สอดคล้องกับที่เคยฟังธรรมเกี่ยวกับการสอนของหลวงปู่มั่นว่า ครั้งหนึ่งมีคนนิมนต์หลวงปู่มั่นไปเทศน์เรื่องการผิดศีลข้อ 5 สุราเมรัย หลวงปู่มั่นรับกิจนิมนต์แล้วก็ได้บอกกับพระลูกวัดว่าหลวงปู่จะทดลองดื่มเหล้าเพื่อจะได้รู้ว่าฤทธิ์และผลของมันเป็นอย่างไร เพราะหลวงปู่ไม่เคยลิ้มรสสุราเมรัยมาก่อน ถ้าไม่รู้จริงจะไปเทศน์ให้ใครเขาฟังเขาเชื่อได้อย่างไร

แล้วก็ถึงวันที่หลวงปู่ต้องเทศน์ให้คนที่ชอบดื่มสุราฟัง คนเหล่านั้นก็ท้วงขึ้นมาว่า หลวงปู่เอาแต่เทศน์ไม่เคยลิ้มรสสุราจริง ๆ จะรู้ได้อย่างไรกันว่ามันวิเศษแค่ไหน หรือ มีโทษอะไรบ้าง ได้ฟังดังนั้นพระลูกศิษย์จึงตอบไปว่า หลวงปู่ทดลองดื่มสุราด้วยตนเอง โดยมีพระลูกวัดเป็นพยานรับรู้การปฏิบัติเช่นนั้นของท่าน ซึ่งท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุราจะได้นำมาเทศน์สอนญาติโยมได้อย่างถูกต้องและสนิทใจว่าท่านได้สัมผัสกับสุรามาด้วยตนเองแล้ว เป็นปัจจัตตัง การปฏิบัติของหลวงปู่มั่นครั้งนั้นพระเถระมิได้ติดใจเอาความเนื่องด้วยท่านมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของการเทศน์ให้ผู้อื่นฟัง

ปัจจัตตัง คือ การรับรู้ได้ด้วยตนเอง พิสูจน์เอง เจอมากับตนเอง จนเข้าใจถ่องแท้ ในทางการศึกษา คือ การลงมือปฏิบัติจริง (learning by doing) นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น