วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ถุงเท้านักเรียน

สมัยก่อนถุงเท้านักเรียนมีสีขาวล้วน (ทั้งด้านบนและล่าง) ตอนใส่น่ะไม่มีปัญหาหรอก แต่ซักสิคะ..ซักยากมากเพราะด้านล่างที่เป็นสีขาวจะกลายเป็นสีดำชนิดที่ว่าต้องแช่น้ำยาซักผ้าขาวกันทั้งคืน ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหานี้ ผู้ผลิตจึงพร้อมใจกันผลิตถุงเท้าที่ด้านบนมีสีขาว (ถูกระเบียบ) แต่ด้านล่างมีสีดำ/เทาเข้มแทน  กรณีศึกษานี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ แก้ปัญหาได้ตรงจุด หรือ ภาษาพูดของนักวิชาการที่เรียกว่า "เกาถูกที่คัน" นั่นเอง ฉันจึงเทียบเคียงว่า ถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองมองเห็นปัญหาแล้วเอาไปขบคิดแก้ไข ไม่ว่าปัญหาเล็ก หรือ ใหญ่ ล้วนมีความสำคัญกับประชาชน บางทีผู้ใหญ่อาจมองว่าเป็นปัญหาเล็ก แต่กับประชาชนตัวเล็กๆ มันอาจเป็นปัญหาใหญ่ของเขาก็ได้ ดังเช่น ถุงเท้านักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น