วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รูปแบบการปกครองของผู้นำ

รูปแบบการปกครองของผู้นำ ผู้ปกครองบ้านเมือง และนักปกครองทั่วไป อาจแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
#อัตตาธิปไตย ความคิดของผู้นำเป็นใหญ่ ตัดสินใจเพียงเพราะความคิด ความเชื่อของผู้นำเป็นสำคัญ
#โลกาธิปไตย ตัดสินใจตามสถานการณ์ของโลก บางครั้งอาจมีอคติเพียงเพราะเชื่อตามกระแส ฝั่งไหนมีชัยเหนือกว่าก็เลือกยืนข้างฝั่งนั้น
#ธรรมาธิปไตย ผู้นำที่ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมนำทางในการตัดสินใจ
**สรุปความจากธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น