วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

HR ชนชั้นทางสังคมในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ในชั้นเรียนสอนเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศาสตร์ของ รปศ. จะไปเกี่ยวพันกับชนชั้นทางสังคมเช่นกัน เนื่องจากมีรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์แม่ ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงประเด็นนี้ นักวิชาการมักเพ่งเล็งไปที่การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย จึงบอกกับนศ.ไปว่า อ.ขอยกตัวอย่างของจริง ใกล้ตัวของพวกเธอดีกว่า เข้าใจง่ายดี เช่นการแบ่งประเภทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ก็อาจสะท้อนถึงการแบ่งชนชั้นทางสังคมได้ระดับหนึ่ง ดังนี้
♧ผู้ปกครอง (ผู้บริหาร) กับ ผู้ใต้ปกครอง (บุคลากร)
♧ข้าราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้/งบแผ่นดิน) พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง (ประจำ/ชั่วคราว)
♧บุคลากรสายวิชาการ กับ บุคลากรสายสนับสนุน
แน่นอนว่าค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้ และสวัสดิการของแต่ละประเภทย่อมต่างกัน

ข้อสังเกต
นศ.คนหนึ่งจึงถามว่า...ทำไมจึงไม่มีประเภทเดียวเพื่อความเท่าเทียม (equality) และเป็นธรรม (equity) #ชนชั้นทางสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น