วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทารกน้อยมหาโจร

เสบียงบุญ ตอน "ทารกน้อยมหาโจร"

จากหนังสือนิทานสร้างบารมีพระเจ้า 30 ชาติ
หน้า 114 ความว่า...
สมัยพระเจ้าวิเทหราชเสวยราชสมบัติครั้งนั้นสมเด็จพระสมนโคดมพุทธเจ้าเสวยชาติเป็น"มโหสถบัณฑิต"ผู้มีปัญญาเป็นเลิศพระเจ้าวิเทหราชโปรดให้ทหารไปเชิญมโหสถบัณฑิตมารับราชการเป็น1ใน4ที่ปรึกษาคนสำคัญของพระองค์

ครั้นมโหสถบัณฑิตเข้ามาในพระราชวังกษัตริย์ก็ได้ทดสอบปัญญาของเขาบางคำถามก็เคยสอบถามเทวดามาแล้วอาทิ"บุคคลใดประหารกายผู้อื่นด้วยมือด้วยเท้าและประหารปากผู้อื่นด้วยมือ...คนผู้นั้นกลับเป็นที่รักเชิดชูของผู้ถูกประหารนั้น...ข้อนี้ได้แก่ใครกัน?"

มโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาว่า"ขอเดชะ เมื่อใดลูกน้อยนอนบนตักมารดา...ร่าเริง...สรวลเส...เล่นประหารมารดา...เมื่อนั้นมารดาก็ทำตะคอกลูกน้อยว่า...เจ้าอันธพาล...เจ้ามหาโจร...ตีแม่ทำไม?...พร้อมกันนั้นก็สวมกอดบุตรน้อยแนบอกให้ดื่มนม...ลูกน้อยนั้นแหละเป็นที่รักของมารดาผู้ถูกประหารเช่นนั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น