วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข้อคิดพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน โดย ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

ดูการ์ตูนพระมหาชนกช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ได้ข้อคิดว่า...
"ความรู้" เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำความเจริญและความสุขมาให้กับผู้คน "ความไม่รู้" นำมาซึ่งความเสียหายมากมาย มากบ้าง น้อยบ้าง กระทบถึงกันหมด เช่น ช่วงท้ายของเรื่องที่พระมหาชนกเสวยผลมะม่วงแล้วประชาชนอยากกินบ้าง แต่ไม่รู้วิธีการเก็บผลของมันที่ถูกวิธีจึงได้ช่วยกันโค่นต้นมะม่วงลงมาแล้วเก็บผลของมันกินจนเกลี้ยง โดยหารู้ไม่ว่าทำแบบนั้นจะได้กินเพียงครั้งเดียว

พระมหาชนกทราบความจึงให้ฟื้นฟูต้นมะม่วงขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ต่อตา ปักชำ ทาบกิ่ง สารพัดวิธี แล้วก็ทำให้ต้นที่ไม่มีผลมะม่วงมีผลด้วย แล้วท่านก็นึกถึงคำพูดของนางมณีเมขลาที่ทูลขอจากพระองค์ขณะเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร 7 วัน 7 คืน เพื่อไปเมืองมิถิลา นางทูลขอให้ตั้งมหาวิชชาลัยเพื่อสอนศิลปวิทยาการให้ความรู้แก่ประชาชนได้เลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เมื่อพระมหาชนกทำตาม ประชาชนในปกครองของพระองค์อยู่ดีมีสุข จึงบังเกิดบรมสุขแก่พระองค์สืบไป

นอกจากนี้ ยังมีธรรมะจากต้นมะม่วงที่ไม่มีผล ซึ่งพระมหาชนกทรงตระหนักถึงสัจธรรมว่า...ต้นมะม่วงที่ไม่มีผลยังยืนต้นอยู่ได้ โดยไม่มีใครทำอันตรายเพราะมันไม่มีผลนั่นเอง จึงไม่มีใครสนใจ ต่างจากต้นมะม่วงที่มีผลหอมหวานสุกเต็มต้น ซึ่งเป็นที่ล่อตาล่อใจของมดแมลง สัตว์และคนที่หวังที่จะลิ้มรสชาติของมัน #ผลมะม่วงจึงเสมือนทรัพย์  ผู้ที่ต้องการความสงบในทางธรรมไม่ปรารถนาที่จะวุ่นวายในทางโลกจึงพึงตัด 3 สิ่ง คือ ลูก สามี/ภรรยา และทรัพย์ ซึ่งถือเป็นบ่วงสำคัญยากที่จะตัดขาดออกจากสัตว์โลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น