วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ใครคือครู...ครูคือใครในวันนี้

http://news.sanook.com/scoop/0/scoop_283540.php

มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 08:50 น.
ผู้อ่านใน Sanook.com จำนวน 4371 ครั้ง
 
ครูคือใคร.......

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้  ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์  เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก  สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง  ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง  สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง  นี้มา บูชาครู

...เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ /ประพันธ์...

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น