วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หินก้อนนั้นน่ะก้อนไหน

เคยอ่านเจอ และล่าสุดได้ฟังคลิปที่คุณฌอน พูด ซึ่งก็คือเรื่องเดียวกัน สาระสำคัญของเรื่อง คือ...

ของสิ่งหนึ่งจะมีคุณค่าหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับคนที่มอง คนที่ตัดสิน รวมถึงสถานที่ที่มันปรากฏอยู่

หินก้อนหนึ่ง ดูว่าน่าจะมีค่า มีราคา ถ้าอยู่ในตลาด ค่าของมันก็จะประมาณหนึ่ง เช่น คนอาจจะให้ราคา 200 บาท

หินก้อนเดียวกัน ถ้าเอาไปวางในพิพิธภัณฑ์ คนมองอาจประเมินค่าว่ามันเป็นของเก่าแก่ โบราณ หายาก คนนั้นอาจประเมินค่าของมันสูงถึง 200000 บาท

หินก้อนเดียวกัน ถ้าเอาไปวางในร้านเพชร ถ้ามันได้รับการเจียระไน มันอาจมีมูลค่าสูงมาก คนจึงประเมินค่าหินก่อนนี้ 2 ล้านบาท

หินก้อนเดียวกัน ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างคนมอง ต่างสถานที่ ถูกตีความ และให้ความหมายให้คุณค่าต่างกัน

ฉันฟังเรื่องนี้ คิดเชื่อมโยงได้หลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งอาจหมายถึง "คน" ที่เป็น Talent ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ฉันเคยได้ยินมาว่า สิ่งหนึ่งที่จะรักษาคนลักษณะ Talent เอาไว้ได้ผู้นำจะต้อง 1) มีความยุติธรรม 2) มีความสามารถ และ 3) มีคุณธรรม

ถ้าองค์กรวางคนลักษณะ Talent ไว้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา องค์กรจะพัฒนาไปไกลมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น